Fyysinen

Jalkapalloilijan tärkein ominaisuus on taito. Taitojen hyödyntämiseksi pelaajat tarvitsevat kuitenkin monia fysiologisia ominaisuuksia. Ilman riittävää fyysistä kuntoa ei lahjakkainkaan pelaaja pysty hyödyntämään koko potentiaaliaan. Jalkapallossa tarvittavat fyysiset ominaisuudet jaetaan aisti- ja hermojärjestelmiin perustuviin taitavuustekijöihin ja energiantuottojärjestelmään nojaaviin kuntotekijöihin. Taitavuustekijöitä ovat tasapaino, ketteryys, koordinaatio sekä rytmi- ja reaktiokyky. Kuntotekijät ovat nopeus, voima, kestävyys ja liikkuvuus. Kaikkia näitä voidaan harjoittaa erikseen, mutta harjoitusten ja ottelujen aikana ne sekoittuvat keskenään. Tämä kannattaa huomioida myös harjoittelun suunnittelussa.

 

 

FYYSISEN HARJOITTELUN ERITYISPIIRTEET

 

Yksilöllisyys 

Harjoittelu vaikuttaa jokaiseen ihmiseen yksilöllisesti. Elimistön reagointi harjoitusärsykkeeseen vaihtelee muun muassa iän ja kehitysasteen, harjoitustaustan ja rakenteellisten erojen mukaan. Etenkin nuorten harjoittelussa tämä tulee ottaa huomioon. Joukkueen pelaajien kronologinen ja biologinen ikä voivat vaihdella jopa 2–3 vuotta. Samoin pelaajien kunto vaihtelee merkittävästi.

 

Nousujohteisuus

Jotta harjoitus parantaisi fyysistä suorituskykyä, elimistö vaatii uusia ja kuormittavampia harjoitusärsykkeitä. Kehityksen jatkumiseksi pitemmällä aikavälillä harjoitusmenetelmiä ja ärsykkeitä tulee vaihdella esimerkiksi nostamalla kuormitustasoa. Harjoitusärsykkeitä tulee lisätä asteittain. Liiallinen lisäys voi johtaa kudosten ylikuormittumiseen, liian hidas taas kehityksen hidastumiseen.

 

Superkompensaatio eli ylikorjautuminen

Harjoituksen tulee olla riittävän tehokas, jotta kehitystä tapahtuisi. Tällöin suorituskyky hetkellisesti laskee, mutta elimistön sopeutumismekanismien ansiosta suorituskyky paranee sopivan palautumisajan jälkeen. Tätä palautumisprosessin aikaista kehitystä kutsutaan superkompensaatioksi.

 

Spesifisyys

Jalkapalloilijaa tulee harjoittaa lajinomaisesti, jotta jalkapalloilijalle tärkeät aineenvaihduntaan ja hermo-lihasjärjestelmään liittyvät tekijät kehittyvät harjoittelun myötä.

 

Palautuvuus

Riittävä palautuminen (lepo, uni, ravinto, venyttely) on kehitykselle olennaisen tärkeää. Kehitystä tapahtuu nimenomaan levossa. Liiallisen palautumisen seurauksena kehitys kuitenkin taantuu: voimatason lasku alkaa jo parin viikon harjoittelemattomuuden jälkeen.

 

Nuorten harjoittelun erityispiirteitä

Pelaajan kasvu ja kehitys kasvupyrähdyksineen on otettava harjoittelussa huomioon. Harjoittelun on aina oltava monipuolista ja riittävää. Motivaatio, monipuolinen harjoittelu ja positiivinen palaute ovat avainasioita lapsille ja nuorille.

 

Testaus

Harjoittelun kehittävyyttä tulee kontrolloida testaamalla pelaajia säännöllisesti. Eri ominaisuuksia suositellaan testattavaksi vähintään 2–3 kertaa vuodessa. Testejä valittaessa on otettava huomioon pelaajien ikä ja herkkyyskaudet.

 

Muista!

Nuoren jalkapalloilijan harjoittelussa on osattava erottaa, mikä on tärkeää ja ensisijaista ja mikä vähemmän tärkeää. Eri ikäluokilla on erilaiset taidolliset ja fysiologiset valmiudet oppia ja kehittää tiettyjä ominaisuuksia. Tietääksesi, mitä ominaisuutta missäkin iässä kannattaa painottaa, tutustu herkkyyskausiin.