Yleistä

Maassamme on jalkapalloilijoita, jotka pystyvät tekemään pallolla mitä haluavat, mutta eivät silti yllä koskaan edes kansallisen tason korkeimpiin sarjoihin. On pelaajia, joiden fyysisten testien tulokset saisivat korkeimman tason ammattilaisetkin kalpenemaan. Heidänkään tasonsa ei välttämättä koskaan salli pelaamista kansallisella huipulla. Jalkapallossa ei pääse pitkälle yhden tai kahden huippuominaisuuden turvin. Nousu kansainväliselle huipulle, kansalliselle huipulle tai oman potentiaalin ja motivaation muovaamalle omalle huipulle vaatii pelaajalta kehittymistä monilla osa-alueilla. Pelaajan kehittäminen on perustettava kokonaisvaltaiseen valmennukseen, joka huomioi kaikki jalkapallossa tarvittavat osa-alueet. Pelaajan kokonaisvaltaisen kehittymisen tukemisessa avainasemassa on valmentaja.

Vaikka sanat 'valmentaja' ja 'valmentaminen' tulevat EsPa-linjaa selaavalla jatkuvasti vastaan, koko ajan on pidettävä mielessä, että kaiken keskiössä on kuitenkin pelaaja. Valmentaja on pelaajaa varten - ei toisin päin. EsPa asettaa kaikessa toiminnassaan yksilön edun joukkuemenestyksen edelle. Me emme tähtää ensisijaisesti turnausvoittoihin tai korkeisiin sarjasijoituksiin vaan yksilöiden kehittymiseen. Usein pitkässä juoksussa yksilöiden kehittäminen kuitenkin johtaa laadukkaampaan joukkuepeliin ja sitä kautta todennäköisemmin myös voittoihin. Yksilöllisessä valmentamisessa pelaajien henkilökohtaiset kehitystarpeet ja osaamisalueet ohjaavat joukkueen valmentamista ja peluuttamista. Koska jokainen yksilö on omanlaisensa, ei joukkueurheuilussakaan pelaajia tulisi käsitellä massana. Valmentajan tehtävä on pyrkiä kehittämään jokainen joukkueensa pelaaja omalle huipulleen.

Pelaajan kehittäminen on pitkä matka. Ennen lähtöä on tiedettävä, minne haluaa. Jos määränpäästä ei ole tietoa, helposti ajautuu ajelehtimaan ulapalle. Valmentajalla on oltava pelaajien kehittämisessä selkeä tavoite ja visio, mihin kukin pelaajista voi yltää yksilön oman motivaation ja potentiaalin kannattelemana. Yhdellä se voi olla ammattilaisuus, toisella taas oman seuran edustusjoukkue. Jokaisen pelaajan kohdalla päätavoite on kuitenkin aina yksilön oma huippu.

Kun matkan määränpää on tiedossa, on valittava reitti. Valmentajan on suunniteltava, miten pelaaja viedään omalle huipulleen. Matkan varrella vastaan tulee varmasti houkutuksia poiketa valitulta polulta, mutta useimmiten nämä houkuttelevat sivukujat johtavat turhalle kiertotielle tai umpikujaan. Etenkin jokaisen valmentajan reitille joskus osuvat tappioputket vaativat valmentajalta päättäväisyyttä ja pitkäjänteisyyttä pysyä suunnitelmassaan. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, väitetään. Kun suunnitelma on huolellisesti rakennettu, valmentaja voi luottaa siihen, ettei suunnitelmasta tarvitse poiketa. Se näkyy varmasti myös pelaajille valmentajan itsevarmuutena.

EsPa-linja tukeutuu sen tärkeimpiin arvoihin, joita ovat kokonaisvaltaisuus, yksilöllisyys, tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus. Kuten pelaaja joka ei saavuta jonkin ominaisuuden puutteellisuuden takia omaa huippuaan, myös valmentajan työpöytä kaatuu, jos yksi sen neljästä jalasta puuttuu. Pelaajan kehittäminen omalle huipulle vaatii valmentajalta kokonaisvaltaista valmennusta, yksilöllistä pelaajien käsittelyä, harkittua tavoitteen asettelua ja tavoitteisiin pyrittäessä järkähtämätöntä suunnitelmallisuutta.

EsPa-linjan ohjaavana ajatuksena on pelaajan kehittäminen "askel askeleelta kohti omaa huippua". Jyrkän rinteen kipuaminen on hankalaa. Siksi tämä valmennuslinja helpottaa omalle huipulle nousemista tarjoamalla taitoportaisiin perustuvan pelaajien kehittämismenetelmän. Ei ole sattumaa, että joku pelaaja tai joukkue on osaavampi, liikunnallisempi, kovakuntoisempi tai henkisesti vahvempi kuin muut. Kukaan meistä ei saa geeneissä sellaisia kykyjä, että olisimme automaattisesti taitavampia kuin vastustajamme tai kanssapelaajamme. Osaaminen on aina ahkeran harjoittelun, hyvän asenteen, innokkuuden, hyvän valmentautumisen ja halun vääjäämätön lopputulos. Kehittyminen vaatii pitkäjänteistä työtä sekä pelaajalta että valmentajalta. Menestykseen ei ole oikopolkuja. Myöskään taitoportaisiin perustuvaa pelaajien kehittämismenetelmää ei ole tarkoitus ajatella oikoreittinä. EsPa-linja ja taitoportaat on tarkoitettu vastaamaan lasten ja nuorten harjoittelun tärkeimpiin kysymyksiin: Mitä tehdään? Miksi tehdään? Miten tehdään? - Ja milloin mitäkin tehdään? Laadukas valmennus perustuu oikeiden asioiden tekemiseen oikeaan aikaan. EsPa-linja on työkalu laadukkaaseen valmennukseen.