Kuormituskolmio

Kuormituskolmiolla tarkoitetaan kuormituksen (harjoittelu), levon ja ravinnon yhteisvaikutusta, joka mahdollistaa kehittymisen. Jokainen viereisessä kuvassa olevan ison kolmion pieni kolmio tulisi huomioida, jotta kehittymistä tapahtuisi ja se olisi riittävän nopeaa.

Fyysisen kehittymisen perusedellytys on se, että harjoittelu, ravinto ja lepo ovat tasapainossa keskenään. Mikäli harjoittelukolmio kasvaa eli harjoitusmäärä tai sen tehoa nostetaan, tulisi samassa suhteessa kasvattaa myös lepo- ja ravintokolmioita. Tällä pystymme välttämään ylikuormitusta sekä turhia loukkaantumisia ja sairasteluja.

 

SUPERKOMPENSAATIO

Alla olevassa kuvassa on esitetty, kuinka kehittyminen tapahtuu harjoituksen, levon ja ravinnon avulla. Yhtenäinen punainen viiva kuvaa pelaajan suorituskyvyn lähtötasoa. Kovassa harjoituksessa suorituskyky laskee hetkellisesti väsymyksen ja energiavarastojen tyhjenemisen seurauksena. Elimistön sopeutumismekanismit nostavat suorituskyvyn uudelle tasolle (punainen katkoviiva), jos lepo ja ravinto ovat  riittäviä. Tästä tapahtumasta käytetään termiä ylikorjautuminen eli superkompensaatio.

Mikäli harjoituksen jälkeinen lepo ja ravinto eivät ole riittäviä, kuormituksen jälkeen suorituskyky palautuu vain lähtötasolleen tai pahimmassa tapauksessa elimistö ylikuormittuu eli suorituskyvyn palautuminen jää alle lähtötason. Jotta kehittyminen olisi optimaalista, on harjoittelua kuitenkin oltava riittävästi, sillä harjoittelemattomuus aiheuttaa suorituskyvyn alenemisen eli rappeutumisen.