Omalle huipulle

Pelaajien harrastamista ohjaavat erilaiset sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät. Kaikki jalkapallon harrastajat eivät halua tulla uusiksi Jari Litmasiksi. Heillä toinen harrastus tai joku muu asia elämässä ajaa jalkapallon edelle. Jonkun unelma-ammatti voi olla lääkäri, toisen poliisi. Lisäksi kaikki ammattijalkapalloilijan urasta haaveilevatkaan eivät koskaan pysty saavuttamaan unelmaansa. Toisaalta yksilön innostus jalkapalloa kohtaan saattaa muuttua vuosien saatossa paljonkin. Myös pelaajien lähtötasot heidän liittyessään seuraan voivat olla hyvinkin erilaiset. Lasten mahdollisuudet saada samankaltaista liikunnanopetusta ja kerätä liikunnallisia kokemuksia vapaa-aikanaan eivät ole yhtäläiset. Kuitenkin lähtötasoltaan jäljessä oleva pelaaja voi ajan myötä saavuttaa kehityksessä edellä olevan pelurin. Onkin tärkeää huomioida, että lahjakaallakin urheilijalla kestää 8-12 vuotta saavuttaa huipputaso.

EsPa pyrkii tarjoamaan pelaajilleen omaa motivaatiota ja omia kykyjä vastaavaa toimintaa. Tavoitteena on saattaa jokainen pelaaja omalle huipulle - sille tasolle, jolle rajan vetävät pelaajan oma innostus ja lahjakkuus.

Suomalainen koulujärjestelmä on todistetusti kansainvälistä huipputasoa.Koulujärjestelmässämme korostuu asiantuntevasti laadittu opetussuunnitelma, opettajien osaaminen ja yhteistyö perheiden kanssa. Koulumaailmassa on myös erilaisia tukitoimia oppimisvaikeuksia kohtaaville sekä eri tavoin lahjakkaille oppilaille. Kun toimintamalliin yhdistetään jatkuva arviointi ja panostus hyvään kasvatukselliseen ja turvalliseen ilmapiiriin, saadaan peruspilarit menestyvälle koulujärjestelmälle. Samat tekijät on huomioitava, kun kehitämme jalkapallon pelaajakoulutuksen kokonaisuutta.

Jotta jalkapallon pelaajakoulutuksen laatua saadaan nostettua, vaatii se hyvien ohjaajien ja valmentajien lisäksi aikaisempaa paremmat kirjalliset suunnitelmat. Sen vuoksi tähän valmennuslinjaan kirjataan aiempaa tarkemmin eri ikävaiheiden valmennusten päälinjaukset.

EsPa-linja on laadittu pääosin kilpailusuuntautuneen harrastajan näkökulmasta. Jossakin vaiheessa tavoitteellisesta kilpa- ja huippuvaihtoehdosta sivuun siirtyvä pelaaja vain valitsee kevyemmän vaihtoehdon ja nauttii oppimistaan asioista - omalla huipullaan.

 

Tasoryhmät ja tasojoukkueet eriyttämisen keinoina

 

EsPa-linja korostaa yksilön kehitystason, osaamisen ja innostuksen huomioimista pelaajakoulutuksessa. Koulutetut ja asiansa osaavat ohjaajat ja valmentajat eriyttävät ohjaustoimintaa harjoitusten sisällä siten, että eri kehitysvaiheissa olevat lapset ja nuoret saavat itselleen sopivaa opetusta. Innokkaimmille ”himoharjoittelijoille” ja kyvykkäimmille lapsille ja nuorille seurat tarjoaa Taitokoulu- ja Kykykoulutoimintaa. Tasojoukkueet ovat yksi keino eriyttää toimintaa. Suomen Palloliitto suosittelee tasojoukkueiden käyttöönottamista aikaisintaan Kaverimaailmaikäisenä (D12-C15). Tietyissä tapauksissa tasojoukkueita voidaan perustaa myös Palloliiton suositusrajojen ulkopuolella. Tasojoukkueiden perustamisesta ikäluokan valmentaja ja joukkueenjohtaja keskustelevat aina seuran valmennuspäällikön kanssa. Vaikka tasojoukkueita perustetaan aikaisintaan D12-ikäluokassa, erilaista tasoryhmittelyä on tärkeää tehdä jo pienestä pitäen.

TASOJOUKKUE = Seuran pelaajista sen hetkisen osaamistason mukaan valittu joukkueyksikkö

TASORYHMÄ - Vaihtoehto 1 = Joukkueen harjoitusten sisällä tehty eriyttävä ratkaisu, jolla eritasoiset pelaajat saavat pienryhmissä tasonsa mukaista opetusta

TASORYHMÄ - Vaihtoehto 2 = Seuran tai seurojen yhteinen tasoryhmä, johon eri-ikäiset pelaajat valikoituvat esimerkiksi osaamisen tai innostuksen mukaan (Taito- ja Kykykoulut)

Ýleensä Leikkimaailmassa paras toimintamalli pitkäjänteisen pelaajakoulutuksennäkökulmasta on panostaminen perusjoukkueen tai ikäluokan harjoitusten laatuun ja seuran järjestämään Taitokoulutoimintaan. Jo Leikkimaailmaikäisenä tehdyt kiinteät tasojoukkueet saattavat aiheuttaa liian aikaisen valinnan johdosta suuria määriä lopettamisia ja vääriä valintoja. Lapsen liikunnalliset taitotekijät kehittyvät hurjasti ennen murrosikää ja murrosiän aikana. Pelaajien aikaisesta jakamisesta tasojoukkueisiin tekee vaikean myös se, että yksilöiden välillä on suuria kehityseroja. Nämä johtuvat biologisesta kehityksestä, harrastuskokemuksista ja ympäristötekijöistä. Lasten on tärkeää harrastaa omassa tutussa kaveriporukassa, tuttujen aikuisten ympäröimänä ja lähellä omaa kotiaan. Tasojoukkueet saattavat rikkoa tätä hyvää kasvualustaa. Yleensä myös ”tavallisissa” jalkapallojoukkueissa kehittyneimmät ja kyvykkäimmät yksilöt ottavat ison roolin ja sitä kautta ratkaisevat tilanteita hyökkäys- ja puolustussuuntaan keskimääräistä enemmän.