Seuran toiminnasta

 

 

1. EsPan hallinto

 

Etelä-Espoon Pallo ry on rekisteröity yhdistys, jonka jäseniä ovat kaikki pelaajat, joukkueiden toimijat ja muut yhdistyksen toiminnassa mukana olevat. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jokaisella 15 vuotta täyttäneellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus.

Yhdistys toimii yhden vuosikokouksen systeemillä ja kokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Siellä käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätösasiat sekä tulevan kalenterivuoden toiminnan linjaukset. Kokouksessa valitaan kaikki yhdistyksen toimihenkilöt.

Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja 2-4 muuta jäsentä. Lisäksi seuralla on tällä hetkellä palkattuna valmennuspäällikkö ja kirjanpitopalvelut ostetaan ulkopuoliselta toimijalta.

 

Joukkueiden hallinto on järjestetty edelläkuvatulla tavalla. Joukkueet raportoivat tekemisistään kerran vuodessa. Joukkueen ylintä päätösvaltaa käyttää vanhempainkokous valitessaan joukkueenjohdon ja hyväksyessään tilinpäätöksen ja toimintasuunnitelman. Vanhempien tulee ottaa päätöksissään huomioon seuran omat säännöt, Palloliiton säännöt ja muut seuran ohjeet, jotka on lueteltu aikaisemmin.

 

2. Joukkueiden organisointi

 

Seuratoiminnan keskus on joukkue, joka toteuttaa lähes kaikki pelilliset ja valmennukselliset asiat seurassa. Joukkue on osa seuraa ja se tulee organisoida seuran ohjeiden mukaan. Joukkueorganisaatio ja sen toimijat noudattavat seuran sääntöjä ja ohjeita. Ne löytyvät seuran saitilta. Jokainen joukkueessa toimiva vanhempi liittyy seuraan henkilöjäseneksi.

Joukkueenjohdon tärkeä viiteryhmä on pelaajien vanhemmat, joiden kanssa on syytä asioida säännöllisesti. Vanhempainkokous on joukkueen ylin päättävä elin joukkueen sisäisissä asioissa.

Kukin joukkue valitsee vanhempainkokouksessaan joukkueelle minimissään seuraavat toimihenkilöt:

 • Joukkueenjohtaja
 • Vastuuvalmentaja
 • Valmentajat (apu, vara,…)
 • Taloudenhoitaja
 • Huoltaja(t)

Joukkueet voivat valita keskuudestaan muitakin toimihenkilöitä. Vastuuhenkilöt ovat seuran jäseniä ja siten seuran edustajia joukkueissa. Eri toimijoilla on omia tehtäviä ja vastuita, jotka on kerrottu edempänä.

 

Joukkue saa käyttöönsä seuralta:

 • ikäryhmäänsä tarvittavan määrän kesä- ja talviharjoitusvuoroja
 • pelivuorot
 • erotuomaripalvelut
 • toimijoiden koulutuksen
 • seuran verkkosivuille oman saitin
 • edustustarkoitukseen seuran viirejä 2 viiriä/pelaaja
 • valmennuspäällikön palvelut

Joukkueen tulee huomioida toiminnassaan erilaisia velvoitteita ja määräyksiä. Näistä tärkeimmät ovat:

 • yhdistyksen säännöt, talousohje ja yritysyhteistyöohje
 • päätökset edustusasuista
 • Palloliiton Kaikki Pelaa-säännöt ja Operaatio Pelisääntöjen noudattaminen
 • seuran raportointiohjeet (talous ja toiminta vuoden lopussa) sekä valmentajien raportoinnit junioripäällikölle
 • EsPa-turnauksen järjestämisvelvoite E-ikäluokkaan asti
 • varustehankintasopimus Stadiumin kanssa
 • seuran valmennuslinjaus

3. Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät

 

3.1. Joukkueenjohtaja

 • seuran edustaja joukkueessa
 • joukkueen muun kuin pelillisen toiminnan johtaminen yhteistyössä joukkueen muiden toimihenkilöiden kanssa
 • toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laadinta vanhemmille ja seuran johdolle yhdessä vastuuvalmentajan kanssa
 • joukkueen tiedotustoiminnan järjestäminen (sisäinen, seuran kanssa sekä ulkopuolinen)
 • joukkueen talousarvion laadinta vastuullisena henkilönä yhdessä taloudenhoitajan kanssa
 • sarjoihin ilmoittautuminen seuran kautta, turnauksiin ilmoittautuminen
 • leiri- ja matkavaraukset
 • yhteydet seurajohtoon ja muihin joukkueisiin
 • pelaajaluettelon laatiminen ja ylläpito, vastuu lisenssien maksamisesta
 • uusien pelaajien ja vanhempien vastaanotto

 

3.2. Vastuuvalmentaja

 • sopimus seuran ja joukkueenjohtajan kanssa valmentajatehtävästä
 • kauden toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laadinta vanhemmille ja seuralle yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
 • yhteistyö junioripäällikön ja muiden valmentajien kanssa
 • harjoitusten ja kilpailuiden suunnittelu ja toteutus valmennuslinjauksen mukaisesti
 • harjoitusten suunnittelu ja vetäminen
 • osallistuminen valmennuslinjauksen mukaiseen koulutukseen, itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana
 • joukkueen peluuttaminen Kaikki Pelaa- sääntöjen mukaan
 • joukkuehengen luominen ja ylläpitopelaajien taito-, tekniikka- ja sääntöasioiden kehittäminen parhaalla mahdollisella tavalla

 

3.3. Valmentaja/Ohjaaja

 • vastuuvalmentajan avustaminen joukkueen valmennuksessa, peluuttamisessa ja suunnittelutyössä
 • vastuuvalmentajan sijaisuus
 • itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana
 • joukkuehengen luominen ja ylläpito

 

3.4. Huoltaja

 • joukkueen ensiaputarvikkeiden hankinta ja säilytys
 • ensiapu harjoituksissa ja otteluissa
 • joukkueen pelivarusteet ja tarvikkeet harjoitusten, pelien ja turnausten aikana
 • joukkueen johdon kanssa pelivarusteiden ja tarvikkeiden hankinta ja täydennykset
 • yhteys seuran muihin huoltajiin ja varustehankkijoihin
 • oma koulutus

 

3.5. Taloudenhoitaja

 • joukkueen maksuliikenne
 • joukkuetilin avaaminen ja hoitaminen yksinoikeudella tai yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Tilillä olevien varojen käytöstä päätetään yhdessä joukkueen kesken
 • tositteiden ja tiliotteiden taltioiminen ja maksuliikenteen hoitaminen
 • omalta osaltaan vastuu joukkueen taloudenhoidosta
 • vuosittaisen tuloslaskelman laatiminen seuralle ja joukkueen vanhemmille toimitettavaan joukkueen toimintakertomukseen.

4. Vanhemmat

 

Vanhemmat ovat joukkueiden toiminnan tärkeimpiä tukijoita! Vanhemmat valitsevat keskuudestaan joukkueen toimihenkilöt, jotka työskentelevät vapaaehtoisesti lasten yhteisen harrastuksen hyväksi. Toimihenkilöt ja toivottavasti mahdollisimman monet vanhemmat osallistuvat seura- ja joukkuetasolla lasten harrastukseen ja näin meitä kaikkia yhdistävään harrastustoimintaan. Seura kouluttaa asiasta kiinnostuneita henkilöitä mm. valmennus- ja huoltotehtäviin.

 

Muita käytännön asioita vanhemmille:

 • lue tiedotteet, joita junioreille jaetaan. Näin vältytään sekaannuksilta ja yllätyksiltä
 • tuo lapsesi ajoissa harjoituksiin, otteluihin yms. tilaisuuksiin. Varaa tarvittaessa aikaa harjoitusten alussa tai lopussa myös keskusteluun valmentajan kanssa
 • huolehdi (pienet pelaajat), että kaikki tarvittavat varusteet ovat mukana
 • vanhemmat sopivat tarvittaessa keskenään kimppakyydeistä junioreiden kuljetuksissa harjoituksiin ja otteluihin
 • vanhempien osuus joukkueen varainhankinnassa on tärkeä, sillä mm. talkoo- ja mainostuloilla voidaan hankkia varsin huomattava osuus joukkueen budjettiin. EsPa -turnauksessa sekä joukkueen omissa turnauksissa ja otteluissa tarvitaan aina ahkeria vanhempia erilaisissa töissä. Mikään työ yhteisen harrastuksen eteen ei ole turhaa ja mitään taitoja ei kannata pitää piilossa, sillä yhteistyöllä saavutetaan parhaat tulokset
 • aikuinen on aina nuorelle malli, joten muistetaan se niin kielenkäytössä kuin muussakin käytöksessä. Rehti ja raitis käytös ovat perinteisiä urheilun arvoja, jota seura vaalii ja edellyttää kaikilta toiminnassa mukana olevilta.

 

Vanhempien kannattaa pitää yhteyttä valmentajiin jos kotona tai koulussa esiintyy ongelmia. Valmentaja on tärkeä vaikuttaja nuorelle ja hänen sanaansa uskotaan myös em. asioissa.