Talousohjesääntö

Etelä-Espoon Pallo ry

 

TALOUSOHJESÄÄNTÖ
Alunperin 
hyväksytty seuran vuosikokouksessa 25.11.2006. Päivitetty vastaamaan  27.11.2010 vuosikokouksessa hyväksttyjä uusia sääntöjä toiminnantarkastuksen osalta (7§ ks 10§) . Tämän talousohjesäännön on tarkoitus antaa puitteet EsPa:n taloudenhoidolle, hallituksen jäsenille sekä muille tilivelvollisille.

1. Yhdistyksen kokous
Vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavalle toimintavuodelle.
Määrää jäseniltä kannettava jäsenmaksut sekä valitsee toiminnantarkastajana ja hänen varamiehensä.
Käsittelee toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen edelliseltä kaudelta.
Vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden.
Vahvistaa talousohjesäännön.
Päättää suuremmista taloudellisista sopimuksista ja talousarviopoikkeamista.

2. Puheenjohtaja
Kirjoittaa seuran nimen yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.
Omaa käyttöoikeuden seuran tileihin.
Toimii palkatun henkilöstön suorana esimiehenä.
Hyväksyy palkatun henkilökunnan matkalaskut, päivärahat ja kuluselvitykset.
Hyväksyy talousarvion mukaiset tilaukset, laskut ja maksumääräykset.
Päättää enintään kolmen kuukauden pituisista talousarvionmukaisista työsuhteista.

3. Hallitus
Ottaa ja erottaa jäsenet, toimihenkilöt ja palkatun henkilökunnan.
Valmistelee yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät talousasiat, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.
Vastaa yhdistyksen seuran kokouksen päätösten toimeenpanosta sekä seuran toiminnasta ja taloudesta.
Huolehtii seuran taloudenpidosta.
Päättää pienemmistä taloudellista sopimuksista ja talousarviopoikkeamista.
Päättää työntekijöiden työsuhteiden ehdoista.
Yksittäiset jäsenet vastaavat siitä, että omalla vastuualueella noudatetaan taloudellisuutta ja yhdistyksen talousarviota.
Yksittäiset jäsenet voivat kirjoittaa seuran nimen yhdessä jonkun muun johtokunnan jäsenen kanssa.

4. Taloudenhoitaja
Omaa käyttöoikeuden seuran tileihin.
Kirjoittaa seuran nimen yhdessä jonkun muun johtokunnan jäsenen kanssa.
Vastaa seuran päivittäisestä taloudenpidosta ja kirjanpidosta.
Toimii kirjanpitäjän esimiehenä.
Hyväksyy talousarvion mukaiset tilaukset, laskut ja maksumääräykset.
Vastaa seuran tileistä ja kassasta.
Vastaa joukkueiden tilinpäätösten ja talousarvioiden keräämisestä.
Vastaa seuran maksuliikenteestä sekä talousarvion seurannasta ja raportoi hallitukselle säännöllisesti.

5. Toiminnantarkastus
Tilintarkastajaksi valitaan sääntöjen määräämällä tavalla esteetön ja pätevä henkilö tarkastamaan tilikauden hallintoa, taloudenhoitoa, tilejä ja tilinpäätöstä.

6. Talousarvio
Tulevan vuoden talousarvio laaditaan hallituksen johdolla syys - lokakuussa
Talousarvion vahvistaa hallituksen esityksestä seuran kokous.

7. Kassan ja pankkitilien hoito
Danskebank, käyttoikeus: taloudenhoitaja, puheenjohtaja
Tilien avaamisesta, tilinkäyttäjistä ja pankkikorteista päättää hallitus. Perustettavien joukkueiden tilit ja kirjanpito on seuran hallinnassa.

8. Tilinpäätös
Yhdistyksen tilikausi on pääsääntöisesti kalenterivuosi.
Vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisestä huolehtii johtokunta ja se esitetään seuran kokoukselle vahvistettavaksi sekä vastuuvapauden myöntämiseksi hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Aineiston säilyttäminen
Kirjanpitokirjat (mm. tasekirja, tase-erittelyt) ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo (tilikartta) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.
Palkkakirjanpito säilytetään 50 v.
Tositteet ja liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt
Kirjanpitoaineisto tasekirjaa lukuun ottamatta voidaan säilyttää myös konekielisenä tietovälineellä Kauppa- ja teollisuusministeriön menettelytapaohjeiden mukaisesti.

10. Omaisuudenhoito
Kaikilla toimihenkilöillä on velvollisuus huolehtia käytössään olevan seuran omaisuuden pitämisestä tarkoituksenmukaisessa kunnossa.
Kalustosta ja muusta irtaimesta käyttöomaisuudesta pidetään luetteloa. Luettelon ylläpitämisestä vastaa taloudenhoitaja.
Normaalien toiminta- ja rahoituskulujen ylitse jäävistä käteisvarojen sijoituksesta rahalaitoksiin päättää hallitus.
Espoon Jalkapalloilun Tuki Oy:n hallituksessa istuu aina hallituksen jäsen.
Sijoitusomaisuuden hankkimisesta päättää aina seuran kokous hallituksen esityksestä.
Hankittavan omaisuuden tulee olla riskitöntä ja nuorisotoiminnalle sekä urheilutoiminnalle eettisesti soveliasta.Seura voi sääntöjensä puitteissa ottaa vastaan rahalahjoituksia.