Vuosimaksut

Alla seuran vuosikokouksessaan vahvistamat maksut kaudelle 2022

 

Pelaajille:

 

Seuran jäsenmaksu

45 €

Seuran pelaajamaksu

350 €

Pelipassi ja -vakuutus (palloliitto)

Ikäluokkakohtainen

Joukkuemaksu

Joukkuekohtainen 

 

 

Seuran jäsenmaksu ja -pelaajamaksu

on voimassa aina koko kalenterivuodelle (1.1. - 31.12.). Myös jalkapallokoulu sisältää seuran jäsenmaksun. Jalkapallokoulun maksuihin voit tutustua suoraan täältä. 

Seuran jäsenmaksu (45€) laskutetaan vuosittain jo joulukuussa seuraavalle vuodelle pelaajilta, joilla on edustusoikeus ja pelipassi seurassa kuluvalla kaudella. 

 

Pelaajamaksujen summat ja eräpäivät alla olevan taulukon mukaisesti: ( 1 - 3 erässä )

Eräpäivä

1. erässä

2. erässä

3. erässä

29.1.

350 €

175 €

150 €

31.3.

 

175 €

100 €

31.5.

  

100 €

 

Kesken vuotta seuraan liittyvät / uudet- / toisesta seurasta siirtyvät pelaajat maksavat liittyessään seuran jäsenmaksun (45 €) sekä -pelaajamaksun jäljellä olevan osuuden mukaan. Pelaajamaksun suuruus alenee 35 € kuukaudessa.  Uusilla pelaajilla on ennen liittymistä mahdollisuus tutustua joukkueeseen veloituksettomalla (0€) Try out-ajalla, jonka kesto on joukkuekohtainen. 

 • Huom!: Pelaajamaksun jaksottainen aleneminen ei koske pelaajia, joilla on ollut edustusoikeus ja pelipassi EsPassa aiemmalla kaudella.

Vuoden alusta asti mukana olevat pelaajat perheineen sitoutuvat aina koko kauden seuramaksuihin ja kustannuksiin seuraavasti. 

Jos jäsen eroaa jäsenmaksun maksettuaan seurasta

 1. tammikuussa, on hän velvollinen maksamaan tammikuussa erääntyvän seuramaksun
 2. ennen huhtikuuta, on hän velvollinen maksamaan tammi- ja maaliskuussa erääntyvät seuramaksut
 3. huhtikuussa tai sen jälkeen, on hän velvollinen maksamaan seuramaksun kokonaisuudessaan

Kesken vuotta mukaan liittyvät uudet pelaajat sitoutuvat aina loppukauden seuramaksuihin ja kustannuksiin.

Mikäli pelaaja ei loukkaantumisen tai muun terveydellisen syyn vuoksi pysty osallistumaan joukkueen toimintaan yli 2 kuukauteen, on tälle ajalle mahdollista anoa vapautusta seuramaksuista lääkärintodistusta vastaan. Tilapäisiä poissaoloja (omaehtoinen poissaolo) ei seuramaksujen osalta korvata rahassa. 

Pelaajan lopettaessa kesken kautta tai ennen alkavaa kautta on pelaajan ilmoitettava lopettamispäätöksestään kirjallisesti oman joukkuensa joukkueenjohtajalle. Pelaajan lopettaessa kesken kautta seuramaksuja ei palauteta ja pelaajat ovat jäsenmaksun maksettua velvollisia maksamaan koko kauden pelaajamaksut  

 • Huom!: Joukkuemaksujen osuutta vuosimaksuista käsitellään erikseen kohdassa “joukkuemaksut”.

 • Huom!: Vihreän linjan maksut käsitellään erikseen kohdassa "Vihreä linja"

Seuran pelaajamaksussa on käytössä sisaralennus, joka koskee samassa taloudessa asuvia alle 18-vuotiaita jäseniä. Sisaralennus ei kuitenkaan koske vajaiden kausien maksuja. Ensimmäinen jäsen maksaa täyden pelaajamaksun ja seuraavat jäsenet 15% alennetun maksun. Sisaralennus jalkapallokoulussa on 15% kunkin jakson maksusta koskien perheen muita jalkapallokoululaisia. 15% alennukseen oikeuttaa myös alle 18-vuotias pelaaja jossain EsPa:n joukkueessa.

Seura lähettää jäsen- ja pelaajamaksuista erilliset laskut MyClubin kautta. Pelaajalla/huoltajalla tulee olla MyClubin jäsenkortissa toimiva sähköpostiosoite laskutusta varten.

 Pelaajamaksulla katetaan mm. seuraavia kuluja

 • tarvittavan määrän kesä-, talvi- ja pelivuoroja 
 • erotuomaripalvelut
 • toimijoiden, valmentajien ja pelinohjaajien koulutukset
 • pelaajien siirtomaksut
 • seuran verkkosivut
 • toimisto
 • seuran viirejä 2 viiriä/pelaaja
 • valmennuspäälliköiden palvelut

 

Pelipassi- ja vakuutus

Jokaisella pelaajalla tulee olla Palloliiton pelipassi (lisenssi). Pelipassi oikeuttaa pelaamaan kotimaisissa sarjoissa ja turnauksissa. Lapsilla ja nuorilla kilpailutoiminnan kattava vakuutus on pakollinen, aikuisilla pakollinen/suositeltava sarjatasosta riippuen. Ilman pelipassia ei saa osallistua kilpailutoimintaan.

Seura hoitaa pelipassien tilauksen, maksujen toimittamisen ja laskuttaa ne pelaajilta erikseen MyClubin kautta.

Vakuutuksettoman pelipassin ottamiseen on oikeus kaikilla niillä, jotka toimittavat joukkueenjohtajalle/taloudenhoitajalle todistuksen omasta vakuutuksestaan ennen pelipassin hankintaa. Jos vakuutusta ei ole tai vakuutus raukeaa kauden aikana, niin pelipassi peruutetaan, ellei pelaajalle oteta uutta vakuutuksellista pelipassia. Lisätietoja pelipasseista ja -vakuutuksista löytyy täältä.

 

Joukkuemaksut

Seuramaksujen ja pelipassin lisäksi joukkueet laskuttavat erikseen joukkuemaksun, jolla katetaan joukkueen omia kuluja. 

Joukkuemaksun suuruus ja maksuaikataulut vaihtelevat ikäluokittain/joukkueittain, joukkueiden vanhempainkokouksessa vuosittain yhteisesti sopimallaan tavalla. Myös joukkuemaksuista vapautuminen esim. pelaajan lopettaessa kesken kautta tai tilapäisissä poissaoloissa (omaehtoiset) on joukkueiden itse päätettävissä oleva asia. Asiasta voi tiedustella oman ikäluokan joukkueenjohtajalta. 

Joukkue laskuttaa joukkuemaksut pelaajilta erikseen MyClubin kautta.

Vihreä linja: 

Vihreän linjan tavoite on tuottaa laadukasta jalkapallotoimintaa kustannustehokkaasti. Vihreän linjan maksut poikkeavat seuran maksuista seuraavasti:

 • ei erillistä pelaajamaksua, pelaajamaksu sisältyy kuuden kuukauden maksuihin
 • pelaaja sitoutuu aina vähintään 6 kk jaksoon tai kuluvan kalenterivuoden loppuun, sitoutuminen tapahtuu kaksi kertaa vuodessa
  • pelaajan liittyessä joukkueeseen 1.3. sitoutuu hän vähintään 6 kuukauden maksuihin (maaliskuu - syyskuu) ja jatkaessaan kauden loppuun myös loka-joulukuun maksuihin
  • pelaajan liittyessä joukkueeseen 1.8. sitoutuu hän 5 kuukauden maksuihin (loppuvuosi)
  • sitoutuminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksu. Sitoutuminen uusiutuu automaattisesti 6kk:n jälkeen tai kauden vaihtuessa, ellei pelaaja ilmoita lopettamisesta vähintään viikkoa ennen sitoutumiskauden alkua
 • laskutus tapahtuu kuukausittain   

Toimijoille:

Joukkueen toimi-/vastuuhenkilöiltä edellytetään seuran jäsennyyttä. Seuran jäseninä heillä on puhe- ja äänioikeus seuran vuosikokouksessa. Tavallisesti joukkuetoimijoiden jäsenmaksut on sisällytetty joukkueiden vuosibudjettiin. 

 

 

Kannattajille:

Liittymällä seuran jäseneksi tuet seuran toimintaa sekä lasten ja nuorten mahdollisuutta harrastaa.

Kannatusjäsenmaksuilla tuetaan mm. taloudellisesti hankalassa tilanteessa olevien perheiden (pelaajien) mahdollisuutta harrastaa heille rakasta lajiaan.

Kannattavien henkilöjäsenten jäsenmaksu

45 €

Yhteisöjäsenmaksu

300 €

Kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu

450 €

Kannattaja- ja yhteisöjäsen asioissa olethan yhteydessä seuran hallitukseen,

osoitteeseen: hallitus@etelaespoonpallo.fi

 

 

Lisätietoa maksuista ja laskutuksesta:

Seuran kaikki laskutus toimii MyClub palvelun kautta. Kaikilla laskuilla maksuehto on 14pv (netto). 

Mikäli laskua ei ole ajallaan maksettu, siirtyy laskun käsittely Visma Finacial Solutions Oy:lle.

Mikäli laskuissa on huomautettavaa tai haluatte muuten olla yhteydessä laskuja koskien  -  tulee tämä tehdä aina viimeistään laskun eräpäivään mennessä, jotta mahdolliset muistutus- ja viivästyskulut voidaan välttää.

Kaikissa maksuasioihin liittyvissä kysymyksissä ja tiedusteluissa ottakaa ensisijaisesti yhteys oman joukkueen joukkueenjohtajaan/taloudenhoitajaan.