Jalkapallokoulun periaatteet


EsPa:n Jalkapallokoulu
 

Jalkapallo on Suomen ylivoimaisesti suosituin urheilulaji harrastajamääriensä perusteella. Viime vuosikymmeninä harrastajamäärät ovat vain nousseet ja näille faktoille on luonnollisesti syynsä: pallon kanssa on helppo leikkiä, mutta sitä on vaikea hallita ja siihen on äärimmäisen helppo rakastua.

Jalkapallossa lapsi pääseekin kehittämään omia sosiaalisia, psyykkisiä, motorisia ja jalkapalloilullisia taitoja. Lisäksi jalkapallotoimintaan kuuluu keskeisesti yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus, jotka molemmat ovat keskeisiä arvoja myös EsPa:lle.

EsPa:n jalkapallokoulun tärkeimmät tavoitteet ovat:
- herättää kiinnostus palloa, jalkapalloa ja jalkapallotaitoja kohtaan
- innostaa monipuoliseen liikkumiseen
- tukea lapsen sosiaalisuuden, itsenäisyyden ja itseluottamuksen kehitystä
- luoda valmiuksia joukkuetoimintaan osallistumiseen

Jalkapallokoulun motto on hyväksi havaittu jo monen vuoden osalta:
"Tämä on leikkiä, eikä niinkään vakavaa, mutta teemme tätä yhdessä ja tosissamme."

Syksyllä jalkapallokoulussa aletaan miettimään ja kartoittamaan talvella alkavaa uuden ikäluokan jalkapallojoukkueen toimintaa. Tällöin avainhenkilöinä ovat luonnollisesti vanhemmat: jokainen jalkapallojoukkue tarvitsee vähinään yhden aktiivisen vanhemman per lapsi.


Ohjaajat


Etelä-Espoon Pallon jalkapallokoulun ohjaajina toimivat EsPan kouluttamat valmentajat. Suurin osa valmentajista toimii jo valmennustehtävissä EsPan ikäluokissa. Ohjaajien organisoinnista harjoituksissa ja toiminnan suunnittelusta vastaa Jalkapallokoulun Rehtori ja EsPan juniorivalmennuspäällikkö Jani Suhola

Ota yhteyttä, jos sinulla on jotain kysyttävää:

Jani Suhola
040 832 8181
jani.suhola@etelaespoonpallo.fi