Joukkueen säännöt

Espa 2007 Tähdet noudattaa Palloliiton Kaikki Pelaa sääntöjä (linkkiä klikkaamalla sääntöihin)

 

 

Tähtien säännöt vanhemmille

 1. Harjoituksiin ja peleihin ilmoittaudutaan Nimenhuudossa ja tullaan ajoissa paikalle, oikeissa varusteissa. Oikeisiin varusteisiin kuuluu peliasu, säärisuojat, juomapullo ja oma jalkapallo (koko 3).
 2. Jalkapallo on joukkuelaji, myös vanhempien osalta. Kaikkien pelaajien vanhemmat ovat velvollisia osallistumaan joukkueen toimintaan, joko valmennusapuna, taustajoukoissa tai turnausjärjestelijöinä.
 3. Vanhempien tehtävä on kuljettaa, kustantaa ja kannustaa. Treeneissä ja peleissä huolehditaan pelaajan huoltamisesta.
 4. Joukkueessa tuetaan terveellisiä elämäntapoja ja rehtiä käytöstä, niin pelaajien kuin vanhempien keskuudessa. Toisia kohtaan käyttäydytään kunnioittavasti ja reilusti. Urheilujuomana on vesi. Kiroilu, päihteet, tupakka ja herkut eivät kuulu kentän laidalle.
 5. Valmentajat vastaavat valmentamisesta ja peluuttamisesta. Palautetta saa ja tulee antaa asiallisesti ja yhdessä määritellyllä tavalla. Peluuttaminen hoidetaan Puolen Pelin Takuu (PPT) huomioiden. Kaikenlainen palkitseminen (verbaalinen, viirien jako jne.) tapahtuu valmentajien parhaan näkemyksen perusteella.
 6. Valmentajien tehtävä on tukea, opettaa ja auttaa pelaajia kehittymään ja luoda siihen soveltuva tilaisuus ja työrauha. Pelaajien henkilökohtainen motivointi harrastaa jalkapalloa ei ole valmentajien tehtävä.
 7. Joukkueessa on nollatoleranssi toisten pelaajien arvosteluun, kiusaamiseen tai nimittelyyn. Sääntöä rikottaessa pelaaja saa valmentajan ja joukkueenjohtajan yhdessä määrittämän pituisen harjoittelu- ja pelikiellon.
 8. Kaikki liikunta on hyvästä. Edistämme liikunnallisen elämäntavan muodostamista ja kannustamme kaikkeen liikuntaan.


Tähtien säännöt pelaajille

Keskitytään harjoituksiin ja peleihin. Tehdään mitä valmentaja käskee. Annetaan kavereille harjoittelurauha.

Treeneissä kaikilla on kivaa! Kaveria kannustetaan. Ketään ei pilkata tai nimitellä.

Ei tönitä, lyödä, potkita tai kampiteta. Ei kiroilla.

Ollaan kavereita. Moikataan, kun tavataan. Ollaan joukkue myös kentän ulkopuolella!

 

---

Tähdet team rules for parents

 1. Register to games and rehearsals in Nimenhuuto and bring your children to events on time in suitable gear. Suitable gear includes game attire, shin protection, drinking bottle and own football (NOTE! size 4). In case of sudden changes in schedule, please contact directly the coach or the team responsible.
 2. Football is a team sport, also for parents. All parents are required to participate in team functions either by assisting in coaching, taking in other team responsibilities or arranging tournaments.
 3. Parents are needed to transport, sponsor and cheer for the players. In rehearsals and games the parents assist the player.
 4. The team promotes healthy life habits and fair behavior among both players and parents. Other people are treated with respect and fairness. The sports drink is water. Swearing, alcohol, tobacco and sweets are not permitted at the football field or among the spectators.
 5. Coaches are responsible for coaching both practices and games. Feedback is given in an appropriate manner, defined in collaboration with others. Each player is guaranteed to play at least half of the game. Rewarding (verbally, and by handing out pendants) is done by the best understanding of the coaches.
 6. The coaches' duty is to support, teach and help players to develop. The coaches create appropriate conditions for that. Coaches are not in charge of personally motivating the players to practice football as a hobby.
 7. The team has zero tolerance on any judgement, bullying or name-calling directed at other players. If this rule is broken, the player in question is banned from practices and games. The length of this ban is defined by the coach and the team leader.
 8. All sports are for good. We wish to promote the formation of an active lifestyle and encourage players to practice all kinds of sports.

 

Tähdet Team rules for players

Focus on rehearsals and games. Do what the coach tells you to do. Give other players the opportunity to concentrate as well.

Have fun at rehearsals! Cheer at your friends. Do not mock or call names.

Do not shove, hit, kick or trip others. No swearing.

We are all friends in this team. Greet others when you meet them. We are a team also outside the football field!