Taito- ja kykykoulu

 

SINIVALKOINEN TIE

"Sinivalkoinen tie" käsite syntyi vuonna 2002, kun kirjoitettiin ensimmäinen versio Palloliiton Nuorisotoimintalinjasta. Sinivalkoinen tie kuvaa niitä toimia, joiden avulla Suomen Palloliitto, sen piirit ja seurat yhdessä tukevat huippujalkapalloon suuntautuvaa nuorta.

"Sinivalkoinen tie" kehittää jokaisen lapsen ja nuoren edellytyksiä edetä omalle huipulle. Harrastaja itse määrittää, onko hänen tavoitteensa - oma huippu - paikallisella, alueellisella, kansallisella vai kansainvälisellä tasolla. Suomen Palloliiton eri toiminnot antavat jokaiselle tilaisuuden tulla lajin pariin, luovat ja parantavat edellytyksiä jalkapallon harrastamiseen monimuotoisesti sekä tarjoavat mahdollisuuden kehittyä lajin huippuosaajaksi. Vain pelaajan oman valinnan ja pitkäjänteisen tuki- ja auttamisosaajien verkoston avulla kasvaa ja kehittyy kansainvälisiä huippupelaajia. Taito- ja Kykykoulutoiminta kuuluu olennaisena osana "Sinivalkoiseen tiehen".

Taitokoulut ovat seurojen organisoimaa harjoitustoimintaa 7-11 -vuotiaille tytöille ja pojille. Niiden tärkeimpänä tavoitteena on synnyttää pelaajille innostusta ja halua omaehtoiseen harjoitteluun. Toiminta antaa malleja ja vinkkejä lasten omaehtoiseen harjoitteluun. Taitavaksi pelaajaksi voi oppia vain lukemattomien toistojen kautta, minkä vuoksi keskeinen osa taitokoulutoimintaa ovat alusta alkaen erilaiset "oma enkka" -periaatteeseen nojaavat taitokortit, kikkavideot ja muut tukimuodot, joita apuna käyttäen ohjaajat saavat lapsen innostumaan pallon kesyttämisestä omalla ajallaan.

Kykykoulut ovat seurojen organisoimaa pelaajakoulutustoimintaa 12-15 -vuotiaille tytöille ja pojille. Niiden tärkeimpänä tavoitteena on tukea nuorten pelaajien kehittymistä korostamalla omaehtoisen harjoittelun merkitystä, tarjoamalla tukea henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen sekä pyrkiä mahdollistamaan jalkapalloharjoittelu osana koulunkäyntiä.

Taito- ja Kykykoulut järjestetään yhteistyössä Haukilahden Pallon, HooGeen kanssa syyskuusta toukokuuhun. Aina tammikuussa aloittaa Taitokoulun uusi ikäluokka.

EsPan ja HooGeen järjestämät Taito- ja Kykykoulut ovat saaneet Suomen Palloliiton virallisen statuksen todistuksena laadukkaasta toiminnasta.

 

 

Lisätietoa Taito- ja Kykykouluista:

Tuukka Uimonen

Valmennuspäällikkö

gsm: 041-5354071

email: tuukka.uimonen(a)etelaespoonpallo.fi

 

PALAUTEKYSELY TEMPPU-, TAITO- JA KYKYKOULUSTA