Toimimme vanhempien kesken sovittujen periaatteiden mukaan.

In all our activities we follow these principles which are created together with player's parents.


 

Joukkueen säännöt

 

Pelaajat

 • keskittyvät harjoituksiin ja peleihin.
 • kuuntelevat aina valmentajaa ja toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti.
 • antavat kavereille harjoittelurauhan.
 • muistavat, että treeneissä kaikilla on kivaa. Kaveria kannustetaan eikä ketään pilkata tai nimitellä.
 • kunnioittavat toisiaan - eivät töni, lyö, potki tai kampita. Eivätkä kiroile.
 • ovat keskenään kavereita. Moikkaavat toisiaan, kun tavataan.
 • Muistetaan, että olemme joukkue myös kentän ulkopuolella

Vanhemmat

 • ilmoittavat lapsensa harjoituksiin ja peleihin Nimenhuudossa ajoissa (viimeistään kaksi päivää ennen tapahtumaa), jotta valmentajat voivat valmistautua tapahtumiin hyvin. Äkillisissä muutoksissa vanhemmat ovat suoraan yhteydessä vastuuvalmentajaan tai joukkueenjohtajaan.
 • huolehtivat, että harjoituksiin tullaan ajoissa paikalle, oikeissa varusteissa. Oikeisiin varusteisiin kuuluu peliasu, säärisuojat, juomapullo ja oma jalkapallo.
 • muistavat, että jalkapallo on joukkuelaji, myös vanhempien osalta. Kaikkien pelaajien vanhemmat osallistuvat joukkueen toimintaan, joko valmennusapuna, taustajoukoissa tai turnausjärjestelijöinä.
 • motivoivat, kannustavat, kuljettavat ja kustantavat.
 • huolehtivat maksu- ja muista velvollisuuksista niille annettujen aikojen puitteissa.
 • huoltavat pelaajaa treeneissä ja peleissä.
 • toimivat esimerkkeinä. Kunnioittavat toisiaan, kaikkia joukkueen pelaajia sekä käyttäytyvät reilusti niin pelaajia kuin toisia vanhempia kohtaan.
 • kertovat lapselleen, miten harjoituksissa ja peleissä käyttäydytään. Joukkueessa on nollatoleranssi toisten pelaajien arvosteluun, kiusaamiseen, nimittelyyn tai fyysiseen vahingoittamiseen. Sääntöä rikottaessa pelaaja saa valmentajan ja joukkueenjohtajan yhdessä määrittelemän harjoittelu- ja pelikiellon.
 • tukevat terveellisiä elämäntapoja. Lasten ja aikuisten urheilujuomana on vesi. Kiroilu, päihteet, tupakka ja herkut eivät kuulu kentälle tai sen laidalle.
 • kannustavat lapsia harrastamaan liikuntaa monipuolisesti ja edistävät liikunnallisen elämäntavan muodostamista.
 • keskustelevat valmentajien ja joukkueenjohtajan kanssa aktiivisesti sekä antavat asiallista palautetta ja kehitysehdotuksia. Parasta on kertoa mieltä askarruttavista asioista hyvissä ajoin, jotta niihin voidaan heti vaikuttaa.

Valmentajien vastuulla on

 • vastata valmentamisesta ja peluuttamisesta. Peluuttaminen hoidetaan Puolen Pelin Takuu (PPT) huomioiden.
 • tukea, opettaa ja auttaa pelaajia kehittymään ja luoda siihen soveltuva työrauha.
 • vanhempien kanssa keskusteleminen valmentamiseen liittyvistä asioista.
 • pelaajien mahdollinen palkitseminen parhaan näkemyksensä perusteella.

 

Team rules

 

Players 

 • keep their focus in practice and games. 
 • always listen to the coach and act according to the given instructions. 
 • let friends play without disturbance and give other players the opportunity to concentrate. 
 • remember that all players should have fun. Friends are encouraged and not mocked or called by names. 
 • respect each other – no one should shove, hit, kick or trip others. Swearing is not allowed. 
 • are friends with each other. Say hi to each other also outside practices. Remember that we are also a team outside the field.

Parents

 • register their children to practises and games at Nimenhuuto in advance (at least two days before the event) so that coaches can be prepared. In case of sudden changes in schedules, parents should contact directly the main coach or team leader. 
 • bring children to events on time and in suitable gear. Suitable gear includes game attire, shin protection, drinking bottle and own football. 
 • remember that football is a team sport, also for parents. All parents should participate in team functions either by assisting in coaching, taking in other team responsibilities or arranging tournaments. 
 • motivate, encourage, transport and sponsor the players. 
 • take care of the team fees and other responsibilities in time. 
 • assist their children in training and games. 
 • set as an example. Respect all players and each other as parents and take good care of everyone. 
 • tell their children how to behave in practices and games. Team has zero tolerance on any judgement, bullying or name-calling or physically injuring other players. If this rule is broken, the player in question is banned from practices and games. The length of this ban is defined by the coach and the team leader. 
 • support healthy lifestyles. Water is the best drink for children on the field and parents beside the field. Swearing, alcohol, tobacco and sweets are not allowed at the football field or among the spectators. 
 • encourage players to practice all kinds of sports and promote active lifestyle. 
 • discuss with the coaches and team leader and give proper feedback. The best way is to tell early about things that concern the parents so that matters can be discussed and solved. 

The coaches responsibilities are 

 • to coach in both practices and games. Each player is guaranteed to play at least half of the game. 
 • to support and teach the players and create the right atmosphere for players to develop. 
 • to discuss with parents about the coaching, given feedback and all matters related to practicing. 
 • to decide about potential rewarding of the players.