top of page

Seuran maksut

Mitä toiminta EsPassa maksaa?

Seuran maksut

Seuran vuosikokouksessa vahvistetut maksut kaudelle 2024

Pelaajille


Seuran jäsenmaksu: 50 € Seuran pelaajamaksu: 375 Pelipassi ja -vakuutus (Palloliitto): Ikäluokkakohtainen Valmennusmaksu: Pelimuotokohtainen

Seuran jäsenmaksu ja -pelaajamaksu


On voimassa aina koko kalenterivuodelle (1.1. - 31.12.). Myös jalkapallokoulu sisältää seuran jäsenmaksun. Jalkapallokoulun maksuihin voit tutustua suoraan täältä.

Seuran jäsenmaksu (50€) laskutetaan joulukuussa seuraavalle vuodelle niiltä pelaajilta, joilla on edustusoikeus ja pelipassi seurassa kuluvalla kaudella. Seuran maksut vahvistetaan aina syksyn vuosikokouksessa ja päivitetään vuoden vaihteen jälkeen seuran nettisivuille.


Pelaajamaksujen summat ja eräpäivät


Maksut veloitetaan alla olevan taulukon mukaisesti (1 - 3 erässä). Haluttu erien määrä pitää ilmoittaa ajoissa ennen ensimmäisen maksun eräpäivää.Kesken vuotta seuraan liittyvät, uudet pelaajat tai toisesta seurasta siirtyvät pelaajat maksavat liittyessään seuran jäsenmaksun (50€) sekä -pelaajamaksun jäljellä olevan osuuden mukaan. Pelaajamaksun suuruus alenee 37,50 € kuukaudessa huhtikuusta lähtien. Pelaaja, joka aloittaa seurassa ennen huhtikuuta maksaa täydet seuramaksut.


Uusilla pelaajilla on ennen liittymistä mahdollisuus tutustua joukkueeseen maksuttomalla (0€) Try out-ajalla, jonka kesto on joukkuekohtainen.

Pelaajamaksun jaksottainen aleneminen ei koske pelaajia, joilla on ollut edustusoikeus ja pelipassi EsPassa aiemmalla kaudella.

Vuoden alusta asti mukana olevat pelaajat perheineen sitoutuvat koko kauden seuramaksuihin ja kustannuksiin seuraavasti. Jäsenmaksun maksamalla sitoudutaan yhdityksen toimintaan sekä maksuihin tulevaksi tai kuluvaksi kaudeksi.

Jos pelaaja jäsenmaksun maksettuaan ei ole osallistunut joukkueen toimintaa ja peruutus pelaajan jatkamisesta tulee 14 päivän sisällä jäsenmaksun maksamisesta, seuramaksun ensimmäinen osa (tammikuun osa) ei lankea maksettavaksi. Jäsenmaksua ei palauteta.

Yli 14 päivää jäsenmaksun maksamisen jälkeen tai osallistuttuaan toimintaan, jäsen sitoutuu seuran vuosimaksuihin seuraavasti;

Jos jäsen eroaa jäsenmaksun maksettuaan seurasta


 1. tammikuussa, on hän velvollinen maksamaan tammikuussa erääntyvän seuramaksun

 2. ennen huhtikuuta, on hän velvollinen maksamaan tammi- ja maaliskuussa erääntyvät seuramaksut

 3. huhtikuussa tai sen jälkeen, on hän velvollinen maksamaan seuramaksun kokonaisuudessaan


Kesken vuotta mukaan liittyvät uudet pelaajat sitoutuvat aina loppukauden seuramaksuihin ja kustannuksiin.


Pelaajan lopettaessa kesken kautta tai ennen alkavaa kautta on pelaajan ilmoitettava lopettamispäätöksestään kirjallisesti oman joukkuensa joukkueenjohtajalle.


Pelaajan lopettaessa kesken kautta seuramaksuja ei palauteta ja pelaajat ovat jäsenmaksun maksettua velvollisia maksamaan koko kauden pelaajamaksut edellä mainittujen ehtojen mukaisesti.

Joukkuemaksujen ja valmennusmaksujen osuutta vuosimaksuista käsitellään erikseen omissa kohdissaan”. Vihreän linjan maksut käsitellään erikseen kohdassa "Vihreä linja"

Sisaralennus

Seuran pelaajamaksussa on käytössä sisaralennus, joka koskee samassa taloudessa asuvia alle 18-vuotiaita jäseniä. Sisaralennus ei kuitenkaan koske vajaiden kausien maksuja.

 • Vihreä linja: -15% ensimmäisen 6kk ajan kuukausimaksusta á 65€/kk eli 9,75€ per kk.

 • Keltaiset ryhmät ja ikäluokat: -15% seuran pelaajamaksusta 375€


Ensimmäinen jäsen maksaa täyden pelaajamaksun ja seuraavat jäsenet 15% alennetun maksun. Sisaralennus jalkapallokoulussa on 15% kunkin jakson maksusta koskien perheen muita jalkapallokoululaisia. 15% alennukseen oikeuttaa myös alle 18-vuotias pelaaja jossain EsPa:n joukkueessa.

Sairauspoissaolojen vaikutukset maksuihin

Pitkäaikaisesta sairaslomasta tulee toimittaa sairaslomatodistus seurasihteerille sekä toiminnanjohtajalle

Sairauspoissaolojen omavastuuaika on 1kk (30päivää) jonka jälkeen hyvitys annetaan seuraavasti:

 • Vihreä linja: hyvitetään kuukausimaksu 65€ 100% täysiltä kuukausilta

 • Keltaiset ja ikäluokat: hyvitetään valmennusmaksu 100% täysiltä kuukausilta

 • Seuran pelaajamaksu 375€: alennus täysiltä kuukausilta 37,5€ (tammi-toukokuun aikana)

 • Jo maksettuja maksuja ei palauteta

 • Tilapäisiä poissaoloja (omaehtoinen poissaolo) ei seuramaksujen osalta korvata rahassa


Pitkäaikainen poissaolo


Pitkäaikainen poissaolo (vähintään 1kk): Pelaaja voi anoa maksujen keskeytystä perustellusti pitkäaikaselta poissaololta. Päätöksen maksujen keskeytyksestä tekee seuran toiminnanjohtaja. Pitkäaikainen poissaolo max 2kk.


Seura lähettää jäsen- ja pelaajamaksuista erilliset laskut MyClubin kautta. Pelaajalla/huoltajalla tulee olla MyClubin jäsenkortissa toimiva sähköpostiosoite laskutusta varten.

Pelaajamaksulla katetaan mm. seuraavia kuluja

 • seuran tarvitseman määrän kesä-, talvi- ja pelivuoroja

 • toimijoiden, valmentajien ja pelinohjaajien koulutukset

 • pelaajien siirtomaksut

 • toimisto ja toimistosihteerin palvelut

 • valmennuspäälliköiden palvelut

 • toiminnanjohtajan palvelut

 • seuran käytössä olevat tietojärjestelmät

 • erotuomaripalvelut

 • seuran verkkosivut

 • seuran viirejä 2 viiriä/pelaaja

Pelipassi- ja vakuutus


Jokaisella pelaajalla tulee olla Palloliiton pelipassi (lisenssi). Pelipassi oikeuttaa pelaamaan kotimaisissa sarjoissa ja turnauksissa. Lapsilla ja nuorilla kilpailutoiminnan kattava vakuutus on pakollinen, aikuisilla pakollinen/suositeltava sarjatasosta riippuen.


Ilman pelipassia ei saa osallistua kilpailutoimintaan.

Seura hoitaa pelipassien tilauksen, maksujen toimittamisen ja laskuttaa ne pelaajilta erikseen MyClubin kautta.

Vakuutuksettoman pelipassin ottamiseen on oikeus kaikilla niillä, jotka toimittavat joukkueenjohtajalle/taloudenhoitajalle todistuksen omasta vakuutuksestaan ennen pelipassin hankintaa. Jos vakuutusta ei ole tai vakuutus raukeaa kauden aikana, niin pelipassi peruutetaan, ellei pelaajalle oteta uutta vakuutuksellista pelipassia. Lisätietoja pelipasseista ja -vakuutuksista löytyy täältä.

Valmennusmaksu

Seura veloittaa kuukausittain pelimuotokohtaisen valmennusmaksun pelaajalta. Valmennusmaksu kattaa kaiken valmennukseen liittyvät kustannukset. Valmennusmaksu veloitetaan vuoden jokaiselta alkavalta kuukaudelta, jolloin pelaaja on ollut mukana toiminnassa ja se korvaa aiemmin käytössä olleen joukkueelta veloitetun valmennusmaksun täysimääräisesti.
Valmennusmaksu ei koske vihreää linjaa, jonka toiminta on kuvattu tarkemmin alla.


Joukkuemaksut


Seuramaksujen, valmennusmaksun ja pelipassin lisäksi joukkueet voivat laskuttaa erikseen joukkuemaksun, jolla katetaan joukkueen omia kuluja.

Joukkuemaksun suuruus ja maksuaikataulut vaihtelevat ikäluokittain/joukkueittain, joukkueiden vanhempainkokouksessa vuosittain yhteisesti sopimallaan tavalla. Myös joukkuemaksuista vapautuminen esim. pelaajan lopettaessa kesken kautta tai tilapäisissä poissaoloissa (omaehtoiset) on joukkueiden itse päätettävissä oleva asia. Asiasta voi tiedustella oman ikäluokan joukkueenjohtajalta.

Joukkue laskuttaa joukkuemaksut pelaajilta erikseen MyClubin kautta.

Vihreä linja


Vihreän linjan tavoite on tuottaa laadukasta jalkapallotoimintaa kustannustehokkaasti. Vihreän linjan maksut poikkeavat seuran maksuista seuraavasti:

 • ei erillistä pelaajamaksua, pelaajamaksu sisältyy kuuden kuukauden maksuihin

 • pelaaja sitoutuu aina vähintään 6 kk jaksoon tai kuluvan kalenterivuoden loppuun, sitoutuminen tapahtuu kaksi kertaa vuodessa

  • pelaajan liittyessä joukkueeseen 1.1.-30.6. välisenä aikana sitoutuu hän vähintään 6 kuukauden maksuihin ja jatkaessaan 6 kuukauden jälkeen myös loppuvuoden maksuihin

  • pelaajan liittyessä joukkueeseen 1.7. tai myöhemmin, sitoutuu hän loppuvuoden kk-maksuihin

  • pelaaja sitoutuu seuraavan kalenterivuoden toimintaan vähintään 6kk ajaksi maksamalla jäsenmaksun joulukuussa. Sitoutuminen uusiutuu automaattisesti 6kk:n jälkeen, ellei pelaaja ilmoita lopettamisesta vähintään viikkoa ennen 1.1 ja 1.7. alkavaa 6kk:n sitoutumiskautta

 • laskutus tapahtuu kuukausittain


Toimijoille


Joukkueen toimi-/vastuuhenkilöiltä edellytetään seuran jäsenyyttä. Seuran jäseninä heillä on puhe- ja äänioikeus seuran vuosikokouksessa. Tavallisesti joukkuetoimijoiden jäsenmaksut on sisällytetty joukkueiden vuosibudjettiin.

Kannattajille


Liittymällä seuran jäseneksi tuet seuran toimintaa sekä lasten ja nuorten mahdollisuutta harrastaa. Kannatusjäsenmaksuilla tuetaan mm. taloudellisesti hankalassa tilanteessa olevien perheiden (pelaajien) mahdollisuutta harrastaa heille rakasta lajiaan.


Kannattavien henkilöjäsenten jäsenmaksu: 50 € Yhteisöjäsenmaksu: 300 € Kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu: 450

Kannattaja- ja yhteisöjäsen asioissa olethan yhteydessä seuran hallitukseen,

osoitteeseen: hallitus@etelaespoonpallo.fi

Lisätietoa maksuista ja laskutuksesta


Seuran kaikki laskutus toimii MyClub palvelun kautta. Kaikilla laskuilla maksuehto on 14pv (netto). Mikäli laskua ei ole ajallaan maksettu, siirtyy laskun käsittely Visma Finacial Solutions Oy:lle.

Mikäli laskuissa on huomautettavaa tai haluatte muuten olla yhteydessä laskuja koskien - tulee tämä tehdä aina viimeistään laskun eräpäivään mennessä, jotta mahdolliset muistutus- ja viivästyskulut voidaan välttää.

Kaikissa maksuasioihin liittyvissä kysymyksissä ja tiedusteluissa ottakaa ensisijaisesti yhteys oman joukkueen joukkueenjohtajaan/taloudenhoitajaan.


bottom of page