top of page

Seuran maksut

Mitä toiminta EsPassa maksaa?

Seuran maksut

Seuran vuosikokouksessa vahvistetut maksut kaudelle 2023

Pelaajille


Seuran jäsenmaksu: 50 € Seuran pelaajamaksu: 350 € Pelipassi ja -vakuutus (Palloliitto): Ikäluokkakohtainen Joukkuemaksu: Joukkuekohtainen

Seuran jäsenmaksu ja -pelaajamaksu


On voimassa aina koko kalenterivuodelle (1.1. - 31.12.). Myös jalkapallokoulu sisältää seuran jäsenmaksun. Jalkapallokoulun maksuihin voit tutustua suoraan täältä.

Seuran jäsenmaksu (50€) laskutetaan joulukuussa seuraavalle vuodelle niiltä pelaajilta, joilla on edustusoikeus ja pelipassi seurassa kuluvalla kaudella.


Pelaajamaksujen summat ja eräpäivät


Maksut veloitetaan alla olevan taulukon mukaisesti (1 - 3 erässä). Haluttu erien määrä pitää ilmoittaa ajoissa ennen ensimmäisen maksun eräpäivää.Kesken vuotta seuraan liittyvät, uudet pelaajat tai toisesta seurasta siirtyvät pelaajat maksavat liittyessään seuran jäsenmaksun (50€) sekä -pelaajamaksun jäljellä olevan osuuden mukaan. Pelaajamaksun suuruus alenee 35 € kuukaudessa kesäkuusta lähtien. Uusilla pelaajilla on ennen liittymistä mahdollisuus tutustua joukkueeseen maksuttomalla (0€) Try out-ajalla, jonka kesto on joukkuekohtainen.

Pelaajamaksun jaksottainen aleneminen ei koske pelaajia, joilla on ollut edustusoikeus ja pelipassi EsPassa aiemmalla kaudella.

Vuoden alusta asti mukana olevat pelaajat perheineen sitoutuvat koko kauden seuramaksuihin ja kustannuksiin seuraavasti. Jäsenmaksun maksamalla sitoudutaan yhdityksen toimintaan sekä maksuihin tulevaksi tai kuluvaksi kaudeksi.

Jos jäsen eroaa jäsenmaksun maksettuaan seurasta

 1. tammikuussa, on hän velvollinen maksamaan tammikuussa erääntyvän seuramaksun

 2. ennen huhtikuuta, on hän velvollinen maksamaan tammi- ja maaliskuussa erääntyvät seuramaksut

 3. huhtikuussa tai sen jälkeen, on hän velvollinen maksamaan seuramaksun kokonaisuudessaan


Kesken vuotta mukaan liittyvät uudet pelaajat sitoutuvat aina loppukauden seuramaksuihin ja kustannuksiin.


Mikäli pelaaja ei loukkaantumisen tai muun terveydellisen syyn vuoksi pysty osallistumaan joukkueen toimintaan yli 2 kuukauteen, on tälle ajalle mahdollista anoa vapautusta seuramaksuista lääkärintodistusta vastaan edellä mainitun kuukausialeneman mukaisesti. Jo maksettuja seuramaksuja ei palauteta.


Tilapäisiä poissaoloja (omaehtoinen poissaolo) ei seuramaksujen osalta korvata rahassa.


Pelaajan lopettaessa kesken kautta tai ennen alkavaa kautta on pelaajan ilmoitettava lopettamispäätöksestään kirjallisesti oman joukkuensa joukkueenjohtajalle.


Pelaajan lopettaessa kesken kautta seuramaksuja ei palauteta ja pelaajat ovat jäsenmaksun maksettua velvollisia maksamaan koko kauden pelaajamaksut edellä mainittujen ehtojen mukaisesti.

Joukkuemaksujen osuutta vuosimaksuista käsitellään erikseen kohdassa “joukkuemaksut”. Vihreän linjan maksut käsitellään erikseen kohdassa "Vihreä linja"

Seuran pelaajamaksussa on käytössä sisaralennus, joka koskee samassa taloudessa asuvia alle 18-vuotiaita jäseniä. Sisaralennus ei kuitenkaan koske vajaiden kausien maksuja.

Ensimmäinen jäsen maksaa täyden pelaajamaksun ja seuraavat jäsenet 15% alennetun maksun. Sisaralennus jalkapallokoulussa on 15% kunkin jakson maksusta koskien perheen muita jalkapallokoululaisia. 15% alennukseen oikeuttaa myös alle 18-vuotias pelaaja jossain EsPa:n joukkueessa.

Seura lähettää jäsen- ja pelaajamaksuista erilliset laskut MyClubin kautta. Pelaajalla/huoltajalla tulee olla MyClubin jäsenkortissa toimiva sähköpostiosoite laskutusta varten.

Pelaajamaksulla katetaan mm. seuraavia kuluja

 • seuran tarvitseman määrän kesä-, talvi- ja pelivuoroja

 • toimijoiden, valmentajien ja pelinohjaajien koulutukset

 • pelaajien siirtomaksut

 • toimisto ja toimistosihteerin palvelut

 • valmennuspäälliköiden palvelut

 • erotuomaripalvelut

 • seuran verkkosivut

 • seuran viirejä 2 viiriä/pelaaja

Pelipassi- ja vakuutus


Jokaisella pelaajalla tulee olla Palloliiton pelipassi (lisenssi). Pelipassi oikeuttaa pelaamaan kotimaisissa sarjoissa ja turnauksissa. Lapsilla ja nuorilla kilpailutoiminnan kattava vakuutus on pakollinen, aikuisilla pakollinen/suositeltava sarjatasosta riippuen.


Ilman pelipassia ei saa osallistua kilpailutoimintaan.

Seura hoitaa pelipassien tilauksen, maksujen toimittamisen ja laskuttaa ne pelaajilta erikseen MyClubin kautta.

Vakuutuksettoman pelipassin ottamiseen on oikeus kaikilla niillä, jotka toimittavat joukkueenjohtajalle/taloudenhoitajalle todistuksen omasta vakuutuksestaan ennen pelipassin hankintaa. Jos vakuutusta ei ole tai vakuutus raukeaa kauden aikana, niin pelipassi peruutetaan, ellei pelaajalle oteta uutta vakuutuksellista pelipassia. Lisätietoja pelipasseista ja -vakuutuksista löytyy täältä.

Joukkuemaksut


Seuramaksujen ja pelipassin lisäksi joukkueet laskuttavat erikseen joukkuemaksun, jolla katetaan joukkueen omia kuluja.

Joukkuemaksun suuruus ja maksuaikataulut vaihtelevat ikäluokittain/joukkueittain, joukkueiden vanhempainkokouksessa vuosittain yhteisesti sopimallaan tavalla. Myös joukkuemaksuista vapautuminen esim. pelaajan lopettaessa kesken kautta tai tilapäisissä poissaoloissa (omaehtoiset) on joukkueiden itse päätettävissä oleva asia. Asiasta voi tiedustella oman ikäluokan joukkueenjohtajalta.

Joukkue laskuttaa joukkuemaksut pelaajilta erikseen MyClubin kautta.

Vihreä linja


Vihreän linjan tavoite on tuottaa laadukasta jalkapallotoimintaa kustannustehokkaasti. Vihreän linjan maksut poikkeavat seuran maksuista seuraavasti:

 • ei erillistä pelaajamaksua, pelaajamaksu sisältyy kuuden kuukauden maksuihin

 • pelaaja sitoutuu aina vähintään 6 kk jaksoon tai kuluvan kalenterivuoden loppuun, sitoutuminen tapahtuu kaksi kertaa vuodessa

 • pelaajan liittyessä joukkueeseen 1.1.-30.6. välisenä aikana sitoutuu hän vähintään 6 kuukauden maksuihin ja jatkaessaan 6 kuukauden jälkeen myös loppuvuoden maksuihin

 • pelaajan liittyessä joukkueeseen 1.7. tai myöhemmin, sitoutuu hän loppuvuoden kk-maksuihin

 • pelaaja sitoutuu seuraavan kalenterivuoden toimintaan vähintään 6kk ajaksi maksamalla jäsenmaksun joulukuussa. Sitoutuminen uusiutuu automaattisesti 6kk:n jälkeen, ellei pelaaja ilmoita lopettamisesta vähintään viikkoa ennen 1.1 ja 1.7. alkavaa 6kk:n sitoutumiskautta

 • laskutus tapahtuu kuukausittain


Toimijoille


Joukkueen toimi-/vastuuhenkilöiltä edellytetään seuran jäsenyyttä. Seuran jäseninä heillä on puhe- ja äänioikeus seuran vuosikokouksessa. Tavallisesti joukkuetoimijoiden jäsenmaksut on sisällytetty joukkueiden vuosibudjettiin.

Kannattajille


Liittymällä seuran jäseneksi tuet seuran toimintaa sekä lasten ja nuorten mahdollisuutta harrastaa. Kannatusjäsenmaksuilla tuetaan mm. taloudellisesti hankalassa tilanteessa olevien perheiden (pelaajien) mahdollisuutta harrastaa heille rakasta lajiaan.


Kannattavien henkilöjäsenten jäsenmaksu: 50 € Yhteisöjäsenmaksu: 300 € Kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu: 450

Kannattaja- ja yhteisöjäsen asioissa olethan yhteydessä seuran hallitukseen,

osoitteeseen: hallitus@etelaespoonpallo.fi

Lisätietoa maksuista ja laskutuksesta


Seuran kaikki laskutus toimii MyClub palvelun kautta. Kaikilla laskuilla maksuehto on 14pv (netto). Mikäli laskua ei ole ajallaan maksettu, siirtyy laskun käsittely Visma Finacial Solutions Oy:lle.

Mikäli laskuissa on huomautettavaa tai haluatte muuten olla yhteydessä laskuja koskien - tulee tämä tehdä aina viimeistään laskun eräpäivään mennessä, jotta mahdolliset muistutus- ja viivästyskulut voidaan välttää.

Kaikissa maksuasioihin liittyvissä kysymyksissä ja tiedusteluissa ottakaa ensisijaisesti yhteys oman joukkueen joukkueenjohtajaan/taloudenhoitajaan.


bottom of page