top of page

Seuran toiminta

Tiivis kuvaus seuran toiminnasta sekä rooleista

Seuran toiminta

EsPan hallinto

Etelä-Espoon Pallo ry on rekisteröity yhdistys, jonka jäseniä ovat kaikki pelaajat, tietyt joukkueiden toimijat ja muut yhdistyksen toiminnassa mukana olevat. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus.


Yhdistys toimii kahden vuosikokouksen mallilla. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden talous- ja tilinpäätösasiat. Syyskokokouksesa käsitellään tulevan kauden toimintasuunnitelma, budjetti sekä henkilövalinnat.


Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä 2-4 jäsentä. Lisäksi seuralla on tällä hetkellä 8 valmentajaa sekä osa-aikainen seurasihteeri töissä. Kirjanpitopalvelut ostetaan ulkopuoliselta toimijalta.


EsPan arvot


EsPan arvoja ovat Ilo, Pelaajalähtöisyys ja Urheilullisuus. Nämä näkyvät kaikessa tekemisessä.


EsPan Strategia


Seura noudattaa kaikessa toiminnassaan syksyllä 2022 hyväksyttyä strategiaa vuosille 2023-2026.


Strategia on ladattavissa tästä linkistä.


Toimintasuunnitelma


Espa noudattaa toiminnassaan syyskokouksessa hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa.


Vuoden 2023 toimintasuunnitelma.


Vuoden 2024 toimintasuunnitelma.

Joukkueiden organisointi

Seuratoiminta perustuu ikäkausijoukkueisiin, jonka tehtävä on toteuttaa lähes kaikki pelilliset ja valmennukselliset asiat seurassa. Joukkue on osa seuraa ja sen toiminta tulee organisoida seuran ohjeistuksen mukaisesti. Joukkueorganisaatio ja sen toimijat sitoutuvat noudattamaan sekä toteuttamaan seuran arvoja, sääntöjä, periaatteita ja ohjeita.


Joukkueenjohdon tärkeä viiteryhmä on pelaajien vanhemmat, joiden kanssa on syytä asioida säännöllisesti. Vanhempainkokous on joukkueen ylin päättävä elin joukkueen sisäisissä asioissa.


Kukin joukkue valitsee vanhempainkokouksessaan joukkueelle seuraavat toimihenkilöt:


 • Joukkueenjohtaja

 • Taloudenhoitaja

 • Varustevastaava

 • Tapahtumavastaava

 • Huoltaja(t)


Joukkueet voivat valita keskuudestaan muitakin toimihenkilöitä. Jokaisen joukkueen vastuuhenkilöistä ainakin yhden on oltavat seuran jäsen. Kyseinen toimihenkilö on tällöin äänioikeutettu joukkueen edustaja seuran kokouksissa. Joukkue voi halutessaan maksaa toimijan/toimijoiden jäsenmaksun.


Pelaajien seuramaksuilla joukkue saa käyttöönsä seuralta:


 • Ikäryhmäänsä tarvittavan määrän kesä- ja talviharjoitusvuoroja

 • Pelivuorot

 • Erotuomaripalvelut

 • Toimijoiden koulutuksen

 • Valmentajien koulutukset

 • Pelinohjaajien koulutukset

 • MyClub-toiminnanohjausjärjestelmän

 • Seuran verkkosivuille oman sivun

 • Edustustarkoitukseen seuran viirejä 2 viiriä/pelaaja/kausi

 • Valmennuspäälliköiden ja seurasihteerin palvelut

 • Toiminnanjohtajan palvelut


Joukkueen valmennusmaksuilla joukkue saa käyttöönsä ammattivalmentajan tiimeineen. Vanhemmat ovat tervetulleita ottamaan osaa valmennukseen ja seura tarjoaa ilmaisen koulutuksen


Joukkueen tulee huomioida toiminnassaan erilaisia velvoitteita ja määräyksiä. Näistä tärkeimmät ovat:


 • Yhdistyksen säännöt, talousohje ja yritysyhteistyöohje

 • Palloliiton Kaikki Pelaa-ohjelma

 • Iso Omena-turnauksen järjestämisvelvoite U12-ikäluokkaan asti

 • Varustehankintasopimus XXL:n kanssa

 • Seuran valmennuslinjaus


Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät

Joukkueenjohtaja

 • Seuran edustaja joukkueessa

 • Joukkueen urheilun ulkopuolisen toiminnan johtaminen ja koordinointi yhteistyössä muiden toimihenkilöiden kanssa

 • Toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laadinta vanhemmille ja seuralle

 • Joukkueen toiminnasta viestintä (joukkueen sisäinen, seuralle sekä ulkoinen)

 • Joukkueen budjetin laadinta vastuullisena henkilönä yhdessä taloudenhoitajan kanssa

 • Yhteydenpito seurajohtoon ja muihin joukkueisiin

 • Joukkueen jäsenten ylläpito MyClub-järjestelmässä

 • Uusien pelaajien ja vanhempien vastaanottaminen

Apuvalmentaja

 • Vastuuvalmentajan avustaminen joukkueen valmennuksessa, peluuttamisessa ja suunnittelutyössä

 • Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana

 • Joukkuehengen luominen ja ylläpito

Huoltaja

 • Joukkueen ensiaputarvikkeiden hankinta ja säilytys

 • Ensiapu harjoituksissa ja otteluissa

 • Joukkueen pelivarusteet ja tarvikkeet harjoitusten, pelien ja turnausten aikana

 • Joukkueen johdon kanssa pelivarusteiden ja tarvikkeiden hankinta ja täydennykset

 • Yhteys seuran muihin huoltajiin ja varustehankkijoihin

 • Oma koulutus

Taloudenhoitaja

 • Joukkueen maksuliikenne ja sen seuraaminen

 • Joukkueen jäsenten ylläpito MyClub-järjestelmässä

 • Omalta osaltaan vastuu joukkueen taloudenhoidosta


Varustevastaava

 • Joukkueen varustehankinnoista vastaaminen


Tapahtumavastaava

 • Iso Omena-turnauksen ikäluokkavastuu

 • Mahdollisten omien miniturnausten järjestelyvastuu

 • Mahdollisten leirien tai matkaturnausten järjestelyvastuu


Joukkueessa voi olla vapaavalintainen määrä toimijoitaja edellämainittuja vastuita kannustetaan jakamaan. Toimjoiden toimenkuvat eivät ole rajoitettuja ja joukkue voi perustaa muita toimenkuvia vapaasti.


Vanhemmat

Vanhemmat ovat joukkueiden toiminnan tärkeimpiä tukijoita! Vanhemmat valitsevat keskuudestaan joukkueen toimihenkilöt, jotka työskentelevät vapaaehtoisesti lasten yhteisen harrastuksen hyväksi. Toimihenkilöt ja mahdollisimman monet vanhemmat osallistuvat seura- ja joukkuetasolla lasten harrastukseen ja näin meitä kaikkia yhdistävään harrastustoimintaan. Seura kouluttaa maksutta kiinnostuneita henkilöitä mm. valmennus- ja huoltotehtäviin.

Muita käytännön asioita vanhemmille:

 • Lue tiedotteet, joita junioreille jaetaan. Näin vältytään sekaannuksilta ja yllätyksiltä

 • Tuo lapsesi ajoissa harjoituksiin, otteluihin yms. tilaisuuksiin. Varaa tarvittaessa aikaa harjoitusten alussa tai lopussa myös keskusteluun valmentajan kanssa

 • Huolehdi (pienet pelaajat), että kaikki tarvittavat varusteet ovat mukana

 • Vanhemmat sopivat tarvittaessa keskenään kimppakyydeistä junioreiden kuljetuksissa harjoituksiin ja otteluihin

 • Vanhempien osuus joukkueen varainhankinnassa on tärkeä, sillä mm. talkoo- ja mainostuloilla voidaan hankkia varsin huomattava osuus joukkueen budjettiin. EsPa -turnauksessa sekä joukkueen omissa turnauksissa ja otteluissa tarvitaan aina ahkeria vanhempia erilaisissa töissä. Mikään työ yhteisen harrastuksen eteen ei ole turhaa ja mitään taitoja ei kannata pitää piilossa, sillä yhteistyöllä saavutetaan parhaat tulokset

 • Aikuinen on aina nuorelle malli, joten muistetaan se niin kielenkäytössä kuin muussakin käytöksessä. Rehti ja raitis käytös ovat perinteisiä urheilun arvoja, jota seura vaalii ja edellyttää kaikilta toiminnassa mukana olevilta.

Vanhempien kannattaa pitää yhteyttä valmentajiin jos kotona tai koulussa esiintyy ongelmia. Valmentaja on tärkeä vaikuttaja nuorelle ja hänen sanaansa uskotaan myös em. asioissa.

bottom of page