top of page

Sosiaalinen Rahasto

Ohjeita sosiaalisen rahaston tuen hakemiseen

Sosiaalinen Rahasto

EsPan sosiaalinen rahasto tarjoaa vuosittain mahdollisuuden hakea taloudellista tukea seuran pelaajamaksuun.


Kriteerit tuen myöntämiselle:

  1. Pelaajan/perheen aktiivisuus: Aktiivisuus ei rajoitu pelkästään harjoituksiin ja otteluihin osallistumiseen, vaan siihen sisältyy myös perheen panostus seuran ja joukkueen yhteisiin talkoisiin. Pelaajien, jotka ovat 14 vuotta täyttäneitä, toivotaan osallistuvan aktiivisesti seuran toimintaan esimerkiksi pelinohjaajina tai akatemiavalmentajina

  2. Perheen taloudellinen tilanne: Rahaston tarkoituksena on auttaa niitä pelaajia, joiden perheen taloudellinen tilanne ei anna mahdollisuutta maksaa pelaajamaksuja kokonaisuudessaan. Joukkueen hakiessa tukea kannattaa konsultoida joukkueen taloudenhoitajaa, sillä hänellä on yleiskatsaus joukkueen maksujärjestelyihin


Hakemuksen tekeminen:

  • Tukea voi hakea pelaajan joukkue, pelaajan perhe tai pelaaja itse

  • Pelaajan tulee olla EsPan jäsen ja jäsenmaksun tulee olla maksettuna tuen hakemisen hetkellä

  • Sosiaalinen rahasto käsittelee vain yhden hakemuksen jokaista pelaajaa kohtaan vuosittain


Tuen suuruus riippuu tuettavien pelaajien määrästä sekä rahaston saatavilla olevista varoista.


Toivomme, että jokainen seuran jäsen, joka kokee tarvitsevansa tukea, hyödyntää tätä mahdollisuutta. EsPan sosiaalisen rahaston tavoitteena on varmistaa, että jokaisella pelaajalla on mahdollisuus osallistua seuran toimintaan taloudellisista esteistä riippumatta.


---------------------------------------------------------------


EsPa's Social Fund offers an annual opportunity to apply for financial support towards the club's player fees.


Criteria for granting support:

  1. Player/Family Activity: Activity isn't solely defined by participating in practices and matches. It also encompasses the family's contributions to the club and team's collective volunteer efforts. Players who are 14 years or older are encouraged to actively engage in club activities, for instance, as youth referees or academy coaches

  2. Family's Financial Situation: The purpose of the fund is to assist those players whose family's financial circumstances do not allow them to pay the player fees in full. When a team applies for support, it's advisable to consult with the team's treasurer, as they have an overview of the team's financial arrangements


Application Process:

  • Support can be applied for by the player's team, the player's family, or the player themselves

  • The player must be a member of EsPa, and the membership fee should be paid at the time of applying for support

  • The Social Fund processes only one application for each player annually


The size of the support depends on the number of players being supported and the available funds within the Social Fund.


We hope every club member who feels they need support takes advantage of this opportunity. EsPa's Social Fund's goal is to ensure every player has the opportunity to participate in the club's activities, regardless of financial hurdles.


-----------------------------------------------------


Muita paikkoja mistä hakea tukea / other places to apply for support:


Hope ry https://hopeyhdistys.fi/


Tukikummit https://tukikummit.fi/


Pelastakaa lapset https://www.pelastakaalapset.fi/hae-tukea/harrastustuki/


SOS Lapsikylä https://www.sos-lapsikyla.fi/harrastustoiminnan-tukeminen/

bottom of page