top of page

Työntekijöille

Tuntikirjanpidon ohjeita yms.

Työntekijöille

Tuntikirjanpito


Kaikkien työntekijöiden tulee pitää kirjaa tekemistään työtunneista päivätasolla. Kirjanipidosta on tultava ilmi mille joukkueelle tai tapahtumalle työtunteja on tehty. Tuntikirjanpidon minimtarkkuus on 15 minuuttia. Kesätyöläisten ja apuvalmentajien on toimitettava tuntikirjanpito vähintään kerran kuussa oman työn esimiehelle (valmennuspäällikkö, joukkueen vastuuvalmentaja, kesäleirin vetäjä tmv.), joka toimittaa sen tarkastuksen jälkeen seurasihteerille tai hallitukselle.

Seuravalmentajat sekä -päälliköt toimittavat tuntikirjanpidon kerran kuussa suoraan seurasihteerille tai hallitukselle.


Palkanmaksu


Jokaisen työntekijän on allekirjoitettava kirjallinen työsopimus. Työsopimus on edellytys palkanmaksulle (suullinen työsopimus on sitova, mutta palkka voidaan maksaa vasta tilitoimiston saatua kirjallisen työsopimuksen). Seuran taloudenhoitajalle on toimitettava viipymättä verokortti sekä pankkiyhteysitedot palkanmaksua varten.

bottom of page