top of page

Yritysyhteistyöohje

Ohjeita yritysyhteistyöhön

Yritysyhteistyöohje

Hyväksytty 25.11.2006 seuran kokouksessa. Ohjeen tarkoituksena on kuvata seuran ja joukkueiden välisiä suhteita ja toimintaa varainhankinnassa. Kysymykset voi esittää puheenjohtajalle.


1. JOHDANTO

Ohjeen tarkoituksena on määritellä seuran ja sen joukkueiden välinen suhde tehtäessä sopimuksia eri yritysten ja yhteisöjen välillä toiminnan rahoittamiseksi. Ulkopuolelta tuleva taloudellinen tuki on niin seuralle kuin joukkueille merkittävä tulonlähde. Yhdistystoiminnan perusperiaatteiden ja seuran sääntöjen mukaan seura määrittelee seurassa toimivien joukkueiden rajoitukset ja oikeudet joukkueiden varainhankinnassa.


Tavoitteena on, että kaikki osapuolet hyötyvät mahdollisimman paljon. Seuran velvollisuus on tiedottaa nopeasti omista yhteistyöhankkeistaan joukkueille ja joukkueiden on tehtävä kiinteää yhteistyötä seurajohdon kanssa yhteistyöhankkeissaan. Näin vältetään päällekkäisyydet, eturistiriidat sekä mahdolliset sopimusrikot.

2. SEURAN SOPIMUKSET


Seuralla on ensisijainen oikeus tehdä yhteistyösopimuksia. Joukkueet kunnioittavat tätä oikeutta ja varmistavat omia neuvotteluja aloittaessaan, että seuralla ei ole intressiä joukkueen neuvottelukumppaniin päin.

Seuran sopimus sulkee aina pois joukkueen suoran kontaktin kyseiseen yhteistyökumppaniin ja yhteistyökumppanin toimialaan. Seuran tekemät sopimukset tiedotetaan joukkueille välittömästi sopimuksen voimaantulon jälkeen. Seuran sopimukset voivat aiheuttaa velvoitteita joukkueille.


Näistä velvoitteista tiedotetaan samalla kuin sopimuksen voimaantulosta. Esim. työvelvoitteet on määritelty kohdassa 4.

3. JOUKKUEIDEN SOPIMUKSET

Joukkueilla on mahdollisuus tehdä yhteistyösopimuksia paikallisten yhteisöjen kanssa. Yhteistyön aloittamisesta tiedotetaan aina seuran yritysyhteistyöstä vastaavalle johtokunnan jäsenelle. Seuraa varaa oikeuden kieltää yhteistyön aloittamisen, jos joukkueen sopimus ei täytä tämän ohjeen vaatimuksia.

Joukkueet eivät voi sopia mainospaikoista seuran virallisiin peliasuihin: paitaan, pelihousuihin ja sukkiin. Muut mainospaikat muissa varusteissa sekä bannerit joukkueen omille verkkosivuille tai kausijulkaisuihin ovat mahdollisia. Logojen painatuksesta huolehtii seura.

4. MUUT MÄÄRÄYKSET

Seuran ja joukkueiden yhteistyökumppaneiden toimiala tulee olla nuorisourheilun ja nuorisokasvatukseen sopivia. Toimiala ei saa olla hyvien tapojen, päihteiden, tupakan eikä eettisesti arveluttavien aiheiden kanssa tekemisissä.

Sopimuksissa olevat mahdolliset työvelvoitteet on oltava alaikäisten pelaajien vanhempien hyväksymiä ja täyttävät lain määräämät rajat.

5. PROSESSIEN KUVAUS

Seura-Yhteistyökumppani-Sopimus-Tiedotus joukkueille-Velvoitteet, logot jne Joukkue-Yhteistyökumppani-Tarkistus seuralta (lupa)-Sopimus-Velvoitteet jne.

bottom of page